Vés al contingut

Coordina

Doctor Joan Carles Simó i Artero, president de Pàrodos. Professor associat del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i professor a l’IES Guillem Colom Casasnovas de Sóller.                   

Dates i horari

Els dies 6, 8, 13 i 15 de febrer de 2018; dimarts i dijous de les 18 a les 20 hores.

Lloc

Universitat de les Illes Balears. Aules de videoconferència de Mallorca, Menorca i Eivissa, segons es detalla al programa.

Durada

8 hores.

Organitzat conjuntament amb Pàrodos, Institut Balear de Teatre Grecollatí.

Programa

Dimarts, 6 de febrer de 2018

Quadrigues, gladiadors, màrtirs: un tòpic de la pintura de tema romà al segle XIX, a càrrec de Joan Mut i Arbós, professor del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica de la Universitat de les Illes Balears.

Aules:

Mallorca: aula AV06 de l’edifici Guillem Cifre de Colonya del campus universitari.

Menorca: aula AV07 de la Seu universitària de Menorca.

Eivissa: aula AV07 de la Seu universitària d’Eivissa.

Dijous, 8 de febrer de 2018

Haciendo ciencia en griego, a càrrec de la doctora María Teresa Amado Rodríguez, de la Universitat de Santiago de Compostel·la.

Aules:

Mallorca: aula AV06 de l’edifici Guillem Cifre de Colonya del campus universitari.

Menorca: aula AV07 de la Seu universitària de Menorca.

Eivissa: aula AV07 de la Seu universitària d’Eivissa.

Dilluns, 12 de febrer de 2018

El conreu dels clàssics a Mallorca als segles XIX i XX, a càrrec de la doctora Carme Bosch Juan, catedràtica de Filologia Llatina i professora emèrita de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de les Illes Balears.

Aules:

Mallorca: aula AV06 de l’edifici Guillem Cifre de Colonya del campus universitari.

Menorca: aula AV06 de la Seu universitària de Menorca.

Eivissa: aula AV07 de la Seu universitària d’Eivissa.

Dijous, 15 de febrer de 2018

Les veus retrobades. Una proposta didàctica per a la inclusió de més i nous textos sobre la dona grega a l’aula, a càrrec de la doctora Marta Oller Guzmán, de la Universitat Autònoma de Barcelona

Aules:

Mallorca: aula AV06 de l’edifici Guillem Cifre de Colonya del campus universitari.

Menorca: aula AV07 de la Seu universitària de Menorca.

Eivissa: aula AV07 de la Seu universitària d’Eivissa.

Preus        

• 40 euros:

  • Alumnes de la UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.
  • Estudiants matriculats en titulacions oficials universitàries en altres universitats, estudiants de secundària i FP. Heu de presentar còpia de la matrícula de l'any en curs.
  • Els estudiants matriculats en universitats estrangeres heu d'enviar la documentació per verificar que estau matriculats en català, castellà o anglès.
  • Desocupats de l’Estat espanyol: heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de l’inici de la matrícula del curs.
  • Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.
  • Socis de Pàrodos. Caldrà acreditar aquesta condició.                     

• Altres: 60 euros.

Certificats

Crèdits ECTS: en tràmit

Hores de formació permanent del professorat: en tràmit

Per a l'obtenció del certificat és imprescindible:

  • L'assistència mínima al 80 per cent del total d'hores del curs.
  • Obtenir una avaluació favorable al curs.
  • Estar al corrent en el pagament del curs.

En cas de certificat d'aprofitament, és imprescindible l'assistència mínima al 85 per cent del total d'hores i superar la prova d'avaluació proposada pel professor.

 

Inscripcions: fins al 26 de gener de 2018.

El Servei d'Activitats Culturals pot anul·lar una activitat, en qualsevol moment, si no té el nombre mínim d'alumnes requerit.

La inscripció es farà als serveis administratius de l’edifici Sa Riera de la Universitat de les Illes Balears, o bé en línia.

Personalment a:

Edifici Sa Riera

C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2

Palma (Illes Balears)

Telèfon: (34) 971 17 24 10

E-mail: cursos@uib.es

En línia a: Formulari de matrícula