Vés al contingut

TESPIS, CONCURS ESCOLAR DE TEATRE GRECOLLATÍ,
organitzat per Pàrodos, Institut Balear de Teatre Clàssic.

Bases del concurs

Després d’un curs sense haver pogut celebrar el nostre festival, Pàrodos ha decidit fer protagonistes els alumnes i els seus professors convocant aquest concurs.
El seu objectiu és promoure l’afició i el gust pel teatre grecollatí entre l’alumnat de les Illes Balears, involucrant-lo en la creació d’una peça teatral.
Alhora, l’organització desitja que la proposta també resulti engrescadora per al professorat i que, del procés, en gaudeixin plegats.

CONDICIONS GENERALS

 1. Enregistrament d'una representació teatral, el guió de la qual pot ser un text grec o llatí original o adaptat d'un episodi mític o literari en què dialoguin dos o més personatges.
 2. L’escena ha de ser representable damunt d’un escenari en directe.
 3. Podran participar-hi tots aquells treballs realitzats i protagonitzats per estudiants d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius amb la coordinació imprescindible d’un professor responsable.
 4. Només s’admetrà un treball per cada professor responsable.
 5. La durada màxima de l’enregistrament és de 10 minuts, inclosos els crèdits.
 6. La representació podrà ser en català, castellà, llatí o grec antic.
 7. Tots els vídeos presentats a concurs en llatí o en grec hauran de subtitular-se en català o castellà.
 8. En cas de comptar amb banda sonora, els responsables de l’enregistrament hauran d’assegurar-se que no es vulnerin els drets d’autor.
 9. Si apareixen menors d’edat als treballs presentats, el professor responsable haurà de custodiar una còpia de l’autorització signada pels pares-mares o tutors legals.
 10. Els participants seran els únics responsables de qualsevol reclamació que per drets d’imatge puguin realitzar les persones que apareixen a les gravacions.

INSCRIPCIONS I LLIURAMENT DE LES OBRES PARTICIPANTS

 1. El termini d’inscripció al concurs serà del 17/01/2022 al 31/01/2022 i s’habilitarà un formulari ad hoc a la web de Pàrodos.
 2. El termini de lliurament dels treballs serà del 07/03/2022 al 14/03/2022. Es farà a través del Youtube seguint un tutorial que es farà arribar als professors responsables l’01/03/2021.
 3. No s’admetran a concurs els treballs realitzats amb anterioritat a la data de la convocatòria o presentats en altres concursos.

JURAT I SELECCIÓ DE TREBALLS

 1. Pàrodos nomenarà un jurat que atorgarà els premis.
 2. En funció del nombre de treballs rebuts, se’n podrà fer una preselecció.
 3. Hi haurà una fase d’exposició pública dels treballs per tal que el públic vegi i interaccioni amb els treballs.
 4. Un cop triats els tres finalistes, el jurat valorarà l’opinió del públic, tenint en compte el nombre de visualitzacions i de “m’agrada” dels treballs presentats.
 5. Les decisions del jurat seran inapel·lables.
 6. Els organitzadors es reserven els drets de reproduir les obres seleccionades, citant-ne els autors, i de projectar-les en diferents esdeveniments. També es podran emetre alguns fragments en mitjans de comunicació.

GUANYADORS

 1. Hi haurà tres premis per a cada illa:
 • Un primer premi de 300 €
 • Un segon premi de 200 €
 • Un tercer premi de 100 €
 1. El guanyador de cada illa podrà representar la seva obra a la cloenda corresponent del XXIV Festival Juvenil Europeu de Teatre Grecollatí de les Illes Balears:
 • Guanyador a Menorca, al Teatre Principal de Maó, el 31/03/2022.
 • Guanyador a Mallorca, al Teatre Principal de Palma, el 26/04/2022.
 • Guanyador a Eivissa, a Can Ventosa, el 27/04/2022.
 1. El jurat es reservarà el dret a no atorgar tots els premis, així com a declarar el concurs desert, si la qualitat dels treballs no assoleix el nivell desitjat.
 2. Tots els participants, pel fet de ser-ho, acceptaran íntegrament les BASES del concurs, així com la resolució de qualsevol incidència que no s’hi reculli, que l’organització estimi oportuna.

ORGANITZACIÓ

 1. Pàrodos, Institut Balear de Teatre Clàssic, organitzadors del XXIV Festival Juvenil Europeu de Teatre Grecollatí de les Illes Balears.

Binissalem, 06/10/2021

**ANNEXOS**


Aquí podeu descarregar les bases.


Participants a TESPIS

A continuació teniu dues opcions per trobar els vídeos participants en el concurs:

Els tres canals de Youtube que hem creat per incloure els participants en el concurs TESPIS:

Menorca

Mallorca

Eivissa

La llista de reproducció de Pàrodos que els conté tots:

TESPIS, Concurs Escolar de Teatre Grecollatí - 2022


Guanyadors a TESPIS

El jurat de la 1a edició de TESPIS, Concurs Escolar de Teatre Grecollatí, que ha estat format per:

Francesca Palou Fernández, directora de TeatrEros,

Toni Borràs i Mateu, president del GEST, Plataforma Balear de Teatre Amateur,

Joan Carles Simó Artero, ex president de Pàrodos i professor de llengües clàssiques,

ha decidit atorgar els següents premis:

Menorca

1r premi
TESPIS - MENORCA - 1r Premi
2n premi
TESPIS - MENORCA - 2n premi
3r premi
TESPIS - MENORCA - 3r premi

Mallorca

1r premi
TESPIS-MALLORCA-01
2n premi
TESPIS-MALLORCA-02
3r premi
TESPIS-MALLORCA-03

Eivissa

1r premi
TESPIS-EIVISSA-01