Vés al contingut

Bases de TESPIS 2023, II CONCURS ESCOLAR DE TEATRE GRECOLLATÍ,
organitzat per Pàrodos, Institut Balear de Teatre Clàssic,

Continuant la iniciativa del curs passat, Pàrodos ha decidit fer protagonistes de bell nou els alumnes i els seus professors convocant aquesta segona edició del concurs.

El seu objectiu és promoure l’afició i el gust pel teatre grecollatí entre l’alumnat de les Illes Balears, involucrant-lo en la creació d’una peça teatral.

Alhora, l’organització desitja que la proposta també resulti engrescadora per al professorat i que, del procés, en gaudeixin plegats.

CONDICIONS GENERALS

 1. La participació en el concurs consisteix en el lliurament de l’enregistrament d'una representació teatral, el guió de la qual pot ser un text grec o llatí original o adaptat d'un episodi mític o literari en què dialoguin dos o més personatges.
 2. L’escena ha de ser representable damunt d’un escenari amb les oportunitats i limitacions pròpies d’un teatre. Ara bé, per motius d’organització, les obres guanyadores no s’hauran de representar a les cloendes.
 3. Podran participar-hi tots aquells treballs realitzats i protagonitzats per estudiants d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius amb la coordinació imprescindible d’un professor responsable.
 4. Només s’admetrà un treball per cada professor responsable.
 5. La durada màxima de l’enregistrament és de 10 minuts, inclosos els crèdits.
 6. La representació podrà ser en català, castellà, llatí o grec antic.
 7. Tots els vídeos presentats a concurs en llatí o en grec hauran de subtitular-se en català o castellà.
 8. En cas de comptar amb banda sonora, els responsables de l’enregistrament hauran d’assegurar-se que no es vulnerin els drets d’autor.
 9. Si apareixen menors d’edat als treballs presentats, el professor responsable haurà de custodiar una còpia de l’autorització signada pels pares-mares o tutors legals.
 10. Els participants seran els únics responsables de qualsevol reclamació que per drets d’imatge puguin realitzar les persones que apareixen a les gravacions.

INSCRIPCIONS I LLIURAMENT DELS TREBALLS PARTICIPANTS

 1. El termini d’inscripció al concurs serà del 06/02/2023 al 12/02/2023 i s’habilitarà un formulari ad hoc a la web de Pàrodos.
 2. El termini de lliurament dels treballs serà del 06/03/2023 al 12/03/2023. Es farà a través del Youtube seguint un tutorial que es farà arribar als professors responsables.
 3. No s’admetran a concurs els treballs realitzats amb anterioritat a la data de la convocatòria o presentats en altres concursos.

JURAT I SELECCIÓ DE TREBALLS

 1. Pàrodos nomenarà un jurat que atorgarà els premis.
 2. En funció del nombre de treballs rebuts, se’n podrà fer una preselecció.
 3. Hi haurà una fase d’exposició pública dels treballs per tal que el públic vegi i interaccioni amb els treballs.
 4. Un cop triats els tres finalistes, el jurat valorarà l’opinió del públic, tenint en compte el nombre de visualitzacions i de “m’agrada” dels treballs presentats.
 5. Les decisions del jurat seran inapel·lables.
 6. Els organitzadors es reserven els drets de reproduir les obres seleccionades, citant-ne els autors, i de projectar-les en diferents esdeveniments. També es podran emetre alguns fragments en mitjans de comunicació.

GUANYADORS

 1. Hi haurà tres premis:
 • Un primer premi de 300 €
 • Un segon premi de 200 €
 • Un tercer premi de 100 €
 1. Els premis es lliuraran als grups guardonats a la cloenda del XXV Festival Juvenil Europeu de Teatre Grecollatí de les Illes Balears a què assisteixin:
 • A Menorca, al Teatre Principal de Maó, el 31/03/2023.
 • A Eivissa, a Can Ventosa, el 17/04/2023 i el 18/04/2023.
 • A Mallorca, al Teatre Principal de Palma, el 19/04/2023 i el 20/04/2023.
 1. El jurat es reservarà el dret a no atorgar tots els premis, així com a declarar el concurs desert, si la qualitat dels treballs no assoleix el nivell desitjat.
 2. Tots els participants, pel fet de ser-ho, acceptaran íntegrament les BASES del concurs, així com la resolució de qualsevol incidència que no s’hi reculli, que l’organització estimi oportuna.

ORGANITZACIÓ

 1. Pàrodos, Institut Balear de Teatre Clàssic, organitzadors del XXV Festival Juvenil Europeu de Teatre Grecollatí de les Illes Balears.

Binissalem, 15/11/2022

**ANNEXOS**

Formulari d’inscripció al concurs
Autorització sobre els drets d’imatge
Tutorial per al lliurament dels treballs (en construcció)


Participant (únic) a TESPIS 2023